10 % loyalitetsbonus via bonushæfte

Hej - kommer du her tit?

Hos Autohuset Marslev og Fyn sætter vi stor pris på vores faste kunder, og vi vil gerne sige tak for at I kommer tilbage gang på gang.

Derfor optjener du 10% bonus, for hver gang du handler for 1.000 kr på et af vores værksteder, i form af stempler på vores bonuskort, som du frit kan bruge på produkter, reparationer eller andre ydelser hos os. 

Vi elsker vores faste kunder!

Vi kalder det for loyalitetsbonus og vi gør det, fordi vi elsker alle vores faste kunder! Få et bonushæfte med ved næste besøg.

Du finder bonuskortet bag på vores foldere, og når du har fået 10 stempler, har du 1000 kr du kan fratrække din næstkommende regning.

loyalitetsbonus

Betingelser for brug af loyalitetsbonus:

  • Bonushæftet kan først bruges når det er fyldt, og først ved efterfølgende besøg på værkstedet
  • Loyalitetsbonus kan ikke kombineres med andre rabatter, og tilbud. Man kan derfor ikke gøre brug af sin loyalitetsbonus hvis der samtidig gøres brug af f.eks. Falck eller erhvervsrabat 
  • Ved brug af andre rabatter optjenes der ikke loyalitetbonus i form af nye stempler
  • Der optjenes ikke loyalitetsbonus ved køb af dæk
  • Bortkomne bonuskort erstattes ikke
  • Stempler kan ikke optjenes eller gives med tilbagevirkende kraft
  • Ønsker man at gøre brug af sit fyldte bonuskort, skal det oplyses inden fakturaen afregnes. Der kan således ikke fratrækkes loyalitetsbonus fra en regning efter denne er faktureret.