stacks image 7589

Er der knas i maskineriet?

Når du får bilen serviceret og repareret hos Autohuset Fyn, står vi ved vores arbejde. Derfor giver vi altid 3 års garanti på alle nye reservedele, som vi sætter i bilen.

Det giver dig tryghed for, at tingene er i orden, når din bil bliver serviceret eller repareret hos os, og det sørger for at holde dig bedre kørende.

Garantien dækker ikke hvis du kører til andet værksted, og får afmonteret eller udskiftet den del der har fejl. Det er derfor vigtigt at du kontakter os, hvis du mener der er en fejl på en reservedel, så vi sammen kan finde fejlen og få den udbedret. 

Sørg for at vedligeholde din bil

En forudsætning for garantidækning er, at bilen er vedligeholdt som anvist i servicehæftet eller lignende dokumentationsmateriale, samt at serviceeftersyn er foretaget hos Autohuset Fyn. F.eks. skal serviceintervaller, herunder olieskift, være overholdt og foretaget på et af Autohuset Fyns værksteder for at opretholde garantidækningen på reservedelene. 

Kravet om service foretaget hos Autohuset Fyn gælder alle serviceeftersyn fra og med det tidspunkt, hvor den reservedel, som garantisagen omhandler, er monteret.

Såfremt dette ikke er tilfældet, gælder i stedet købelovens almindelige regler.

Garantibestemmelser hos Autohuset Fyn

Omfattet af garantien

Der ydes en garanti på 3 år på reservedele. Garantien omfatter den eller de reservedele, der er fejlbehæftet og gælder i 3 år fra Autohuset Fyns fakturadato.

Autohuset Fyn er alene ansvarlig for fejl og defekter, som skyldes fabrikations- eller materialefejl.

Garantien omfatter kun fejl og defekter, der er konstateret og anmeldt i garantiperioden.

reservedel

Ej omfattet af garantien

Garantien dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde samt forbrugsvarer.

Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler mv. eller ydre påvirkninger, herunder hærværk.

Sagsbehandling

Garantisagen skal indleveres til det AutoMester værksted, der har monteret reservedelen, med mindre andet er aftalt ved forudgående henvendelse til det oprindelige Autohuset Fyn værksted.

Reklamation skal ske snarest efter konstatering af fejlen/defekten.